Privacy statement ‘Liencornelissen.nl’

Laatstelijk gewijzigd op 5 juni 2024

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je opdrachtgever bent van Liencornelissen.nl, deelnemer bij een cursus, workshop, training, stembevrijdings-, begeleidings- of coachings-sessie, producten aanschaft of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld voor het opvragen van informatie of een offerte. Dit kan ook gegevens betreffen van derden met wie wij ten behoeve van de uitvoering van opdrachten contact hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, waaronder:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres; dit is automatisch geregeld;
 • overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld online reacties, informatie neergelegd in gespreksverslagen/tekeningen van stembevrijdings-, begeleidings- en coachingsessies.
 • locatiegegevens
 • gegevens over je activiteiten op mijn website

Doel verwerken persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om je een nieuwsbrief en/of reclame te kunnen sturen. Hiervoor kun je je op elk moment uitschrijven/afmelden;
 • Om je te kunnen bellen, appen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit de kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen in diensten of producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je online bezoekersgedrag te analyseren;

We zijn actief op onze website en social media, omdat we daar nieuws, artikelen, blogs, downloads, acties en inzichten delen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Als je reageert op berichten van ons op onze website of social media (zoals Facebook, Instagram of LinkedIn), zijn deze reacties voor anderen zichtbaar. Afhankelijk van het medium is dit zichtbaar voor iedereen (openbaar), dan wel voor een beperkte groep mensen (bijvoorbeeld een besloten Facebookgroep).

Delen we jouw gegevens met derden?

We verkopen jouw gegevens of die van jouw organisatie of bedrijf niet.

We delen jouw gegevens alleen als er een wettelijke plicht is die ons daartoe verplicht (bijvoorbeeld bij belastingaangifte) of het noodzakelijk is om uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven of hiervan nakoming te bewerkstelligen, zoals bij samenwerking met derden hierin.

Bewaartermijn gegevens

‘Liencornelissen.nl’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is gelet op de doelen waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt. Voor persoonsgegevens die relevant zijn voor de Belastingdienst, is de bewaartermijn 7 jaar.

Cookies website www.liencornelissen.nl

‘Liencornelissen.nl’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. Die zijn noodzakelijk voor de verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het afmelden voor cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Degenen die het betreft of daartoe bevoegd zijn, hebben te allen tijde het recht:

– op inzage, wijziging en verwijdering (voor zover dit niet indruist tegen enige wettelijke plicht tot bewaren) van de op henzelf, respectievelijk hun bedrijf of organisatie betrekking hebbende persoonsgegevens;
– zich af te melden voor een nieuwsbrief/mailing;
– om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken hiertegen;
– op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ‘Liencornelissen.nl’ van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden gestuurd naar [email protected] o.v.v. ‘privacy’. Liencornelissen.nl reageert binnen 14 dagen op je verzoek.

Klachtenprocedure

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Liencornelissen.nl’, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via [email protected]. Wij zullen binnen 14 dagen hierop reageren. Als je het niet eens bent met de reactie, kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/