VI  Fouten zijn leerkansen 

Open communicatie wordt vaak genoemd als streven binnen een team of organisatie. Maar pas als we echt weten wat we hiermee bedoelen, kunnen we stappen zetten.

Onder dit streven naar ‘open communicatie’ kunnen verschillende meer concrete wensen liggen. In deze blogreeks ga ik hierop in.


Vandaag deel 6: we zien fouten en blunders als leerkansen die we met elkaar delen.

We zien fouten en blunders als leerkansen die we met elkaar delen


Je hebt iets niet handig aangepakt. Of er gebeurt iets onverwachts met negatieve gevolgen voor je project. Je hebt snel moeten ingrijpen om het recht te trekken.

“You learn nothing from success. Nothing. You only learn from failure.” (Ed Sheeran)

                                                                                                

Van fouten kunnen we leren. Als we bereid zijn erbij stil te staan en het hier samen over te hebben. Hierdoor kunnen we vergelijkbare problemen in de toekomst misschien voorkomen. Maar belangrijker nog, we creëren een flexibiliteit in onszelf om om te gaan met tegenslagen in het werk. Omdat we ervaren dat we hier allemaal mee te maken hebben en krijgen. Door blunders, fouten, tegenslagen met elkaar te delen, worden we wijzer. Als ze op ons pad komen, schrikken we niet meer, maar kijken we met nieuwsgierigheid naar wat het met ons doet. En vegen we ze niet onder tafel, maar vragen we om hulp.

Fouten maken de weg vrij voor ontwikkeling en innovatie

Wanneer we fouten kunnen omarmen, er nieuwsgierig naar kunnen kijken, vervalt de noodzaak om ze met man en macht te willen voorkomen. En dit maakt de weg vrij voor ontwikkeling en innovatie. Als je iets nieuws wilt proberen, een pilot bedenkt, een experiment uitvoert, moet je kunnen aanvaarden dat de uitkomst in het begin nog niet optimaal zal zijn. Dit hoort bij het proces. Het is zelfs een voorwaarde om tot een goed resultaat te kunnen komen. Het uitproberen in de praktijk is nodig om het te kunnen verfijnen en verbeteren.

Het delen van leermomenten is cruciaal. Omdat er pareltjes in verscholen liggen die voor het hele team nuttig kunnen zijn. Het zou zonde zijn om elke keer het wiel opnieuw uit te vinden en ons binnen het team onnodig meermaals aan dezelfde steen te stoten.

Kiezen voor ontwikkeling, betekent durven kiezen voor fouten maken en het met elkaar delen van onze leerprocessen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden die hierin het voortouw nemen om hun éigen fouten en blunders in te brengen.

Kom maar op, wie heeft er deze week een blunder begaan 😉?

Lees ook de andere blogs over open communicatie

Vrij om mening en visie te delen
Feedback
Luisteren naar elkaar
Hulp vragen
Menings-
verschillen
Fouten zijn leerkansen
We praten mét in plaats van óver elkaar

Kennismaken teams

Samen werken aan teamontwikkeling?
Een facilitator nodig bij jullie teamsessie?
Behoefte aan nieuwe invalshoeken die creatief denken stimuleren?

Laat het me weten. Dan bespreken we samen jullie doelen en wensten.

Kennismaken individueel

Heb je behoefte aan reflectie op jouw werk en leven? Om weer meer verbinding te ervaren met je werkelijke drijfveren?
Wil je meer energie en speelsheid ervaren? Of wil je gewoon even sparren met iemand die op iets meer afstand van je staat?

Via stembevrijding, coaching en sparsessies krijg je de ruimte. Om van hieruit weer in contact te treden met de buitenwereld.