Team samenwerking verbeteren:

Creatief denken en handelen om kaders te doorbreken

 • NVergroot onderling begrip
 • NVerbetert communicatie & samenwerking
 • NVergroot creatief denken en handelen

De samenwerking in je team verbeteren

Iedereen is anders. Jullie hebben het gevoel dat jullie veel van elkaar kunnen leren, maar hiervoor is te weinig tijd en ruimte. Jullie werken samen aan complexe vraagstukken en uitdagingen. In vergaderingen duiken jullie vaak meteen de inhoud in, waarbij soms het gevoel ontstaat dat de ander je niet helemaal begrijpt. Jullie blijven hierdoor op de ‘gebaande paden’.

De behoefte groeit aan meer creatief denkvermogen, plezier met elkaar en ruimte voor experiment. Iets wat jullie helpt om van stroef naar fijn samenwerken te gaan, of van fijn samenwerken naar ‘wauw, wat gaaf dat we dit samen bereiken’. Met elkaar naar een meer creatieve manier van denken gaan om tot betere oplossingen te komen.

Je bereikt het met het teamtraject ‘samenwerking verbeteren, creatief denken en handelen’. Ik prikkel jullie om je uit te spreken, elkaar wederzijds te begrijpen, uit bestaande kaders te stappen en andere invalshoeken te ontdekken. Het resultaat? Met meer plezier samenwerken en betere teamresultaten.

Dit zeggen mijn klanten

Zo werkt een zakelijk teamtraject ‘Samenwerking verbeteren, creatief denken en handelen’

Willen jullie als team elkaar beter begrijpen en tot betere teamresultaten komen? En, niet onbelangrijk: met meer plezier samenwerken? Tijdens een zakelijke teamsessie stappen jullie uit de bestaande kaders.

Deze sessie, speciaal ontwikkeld voor teams binnen bedrijven en (semi-) overheden, richt zich op de doorontwikkeling van het team. Dat doen we door uit de dagelijkse werkomgeving te stappen en elkaar eens op een heel andere manier te leren kennen. We staan samen stil: om te voelen, ons lichaam te ervaren en het hoofd los te laten. Zo ontstaat ruimte om écht te luisteren naar wat er op dat moment binnenin ons speelt. Dit spreken we uit naar elkaar, zodat er gezamenlijk inzicht ontstaat in hoe elk teamlid het fijnste werkt. 

Daarnaast gaan we samen aan de slag met creatieve werkvormen. Dat doen we aan de hand van een uitdaging binnen jullie organisatie of waar jullie als team mee bezig zijn. Jullie leren kaders die het denkvermogen beperken, los te laten of te doorbreken. Maar ook nieuwe invalshoeken op te zoeken en van daaruit andere mogelijkheden te vinden. 

Aan het eind van de sessie heeft iedere deelnemer één of meerdere aandachtspunten om mee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk is het belangrijk om de nieuwe inzichten ook in de dagelijkse praktijk toe te passen. Vandaar dat ik niet stop na de workshop, maar in contact met het team blijf.

Dit zijn de opbrengsten van een zakelijke teamsessie:

 • NMeer connectie met jezelf: jullie vergroten je lichaamsbewustzijn.
 • NMeer onderling begrip: jullie leren elkaar op een andere manier kennen.
 • NMeer ruimte voor iedereen om zich uit te spreken: jullie reflecteren op en in het team door eerlijke, open communicatie.
 • NSamen sneller en makkelijker beperkende kaders doorbreken: jullie zien keuzemogelijkheden en stappen uit bestaande kaders.
 • NVerbeteren van de samenwerking: jullie kunnen aan de slag met concrete actiepunten, ieder vanuit zelfreflectie.
 • NFijnere werksfeer: jullie leren samen te werken met meer wederzijds begrip én meer werkplezier.
 • NStructureel betere teamresultaten: jullie komen samen tot betere oplossingen door het vergroten van het creatief denken en handelen van het team.

Invulling zakelijk teamtraject

Zakelijke teamtrajecten bestaan naast de groepssessie uit individuele gesprekken met de medewerkers en een aantal team check-ins.

Deze sessie kan generiek gericht zijn op de onderlinge samenwerking, maar ook gekoppeld aan een thema of uitdaging.

Per thema en team kan de invulling verschillend zijn, passend bij relevante thema’s voor de organisatie en het team. Bijvoorbeeld diversiteit & inclusiviteit, samenwerking met stakeholders, creative wellness of een ander actueel onderwerp dat jullie bezighoudt.

Praktische informatie

Groepsgrootte: tot 15 teamleden
Locatie: Den Haag (en/of op locatie)
Duur workshop: 10.00-16.30 uur
Individuele opvolging: 1,5 uur per persoon
Inchecksessies: op maat
Doorlooptijd gehele traject: zes maanden

Samen aan de slag?
Zo werkt het:

 • NWe starten met een kennismakingsgesprek, waarin ik een goed beeld krijg van (de uitdagingen van) het team en jullie wensen.
 • NVervolgens ontvang je een offerte op maat.
 • NNa akkoord op de offerte plannen we zowel de workshop als de ‘check in’-momenten.
 • NAlle individuele teamleden ontvangen van mij een mail met daarin alle informatie die ze nodig hebben voor de workshop.
 • NSamen met het team kom je op de dag van de workshop naar de afgesproken locatie.
 • NDe ‘check in’-momenten vinden online of op jullie locatie plaats, afhankelijk van wat we hebben afgesproken.

Veelgestelde vragen

Er speelt veel binnen het team. Is dit voor ons geschikt?

Wanneer er veel binnen het team speelt, kan het spannend voelen om een teamtraject te starten. Willen we de dingen wel écht uitspreken? Als team de uitdagingen aangaan? Interfereert het niet met andere trajecten die ook lopen? Het teamtraject houdt in dat ik gedurende een langere tijd met jullie meeloop. Juist wanneer er veel speelt, biedt dit extra mogelijkheden voor integratie in de dagelijkse werkpraktijk. Verder bepalen we in een intakegesprek samen welke rol dit teamtraject nu voor jullie kan hebben, of de timing hierin kloppend is of dat er juist iets anders nodig is. Het teamtraject is zo vormgegeven dat hierin ruimte is om de actualiteit te betrekken.  

Volgens mij zijn we al een goed team, maar we willen uitgedaagd om nog beter te worden met elkaar. Is deze workshop voor ons geschikt?

Het teamtraject daagt je uit om andere perspectieven in te brengen in het werk en in de samenwerking. Dit kan het werkplezier en ook jullie teamresultaten verder vergroten. Ook biedt het traject individueel aandacht voor elk teamlid. Dit biedt een gelegenheid om ook te reflecteren op individuele ontwikkeling in relatie tot het team en ieders talenten nog meer tot uitdrukking te laten komen in de samenwerking.

Een aantal teamleden is verlegen of introvert. Is dit traject voor ons team geschikt?

Een divers team kent verschillende personen en verschillende karakters. Daarin zit een grote kracht. In het teamtraject houd ik hier rekening mee. Het elkaar kennen en rekening houden met elkaars voorkeuren, talenten en behoeftes is bovendien een van de doelen van het teamtraject.

Wat als een teamlid ziek is op de dag van de workshop?

Dat is erg jammer. Want je aanwezigheid wordt gemist. Bij het vervolg van het traject: de individuele sessie voor elk teamlid en ook de ‘check in’- sessies met het team, wordt expliciet ruimte gemaakt voor diegene om weer volwaardig aan te sluiten bij het teamtraject.


Wat als de workshop niet aan onze verwachtingen voldoet?

Dat deze workshop niet aan jullie verwachtingen zal voldoen, is een gegeven. In deze workshop laten we verwachtingen die we van de buitenwereld hebben en de buitenwereld van ons kan hebben, los. Omdat ze ons inkaderen. Om mee te doen vraag ik een open en nieuwsgierige houding naar jezelf en de ander. Naar je eigen ervaringen, je inzichten en wat je hierbij in gedachten, gevoelens en je lichaam ervaart. Daar zit de waarde van de workshop en daar begeleid ik heel graag bij. Daarnaast is reflectie op de workshop zelf, onderdeel van de workshopdag.

Over Lien

Enthousiast, vrolijk, gedreven, open, leergierig, ondernemend en creatief: that’s me in een notendop. Dat zie je ook terug in mijn carrière: van advocaat, via de overheid naar kleinkunst en coaching, waarbij ik allerlei technieken integreer tot een unieke aanpak.

“Je bent al goed en mooi zoals je bent”

Als persoon laat ik je ervaren, dat je goed bent zoals je bent. Teams ontwikkel ik door teamleden zichzelf te laten zijn en gezamenlijk te leren denkkaders te doorbreken. Zo ontstaat er ruimte voor creatief denkvermogen en structureel betere teamresultaten. En vooral veel meer werkplezier!

Zakelijke teamsessie aanvragen?
Of heb je vragen?

Laat een bericht achter en ik reageer uiterlijk binnen twee werkdagen.

(Aan)vraag Zakelijke Teamsessie

9 + 2 =