I  Talent herkennen

Het kunnen benutten van elkaars talenten wordt vaak gezien als streven binnen een team of organisatie. Maar pas als we echt weten wat we hiermee bedoelen, kunnen we stappen zetten.

Onder dit streven naar ‘elkaars talenten benutten’ kunnen verschillende meer concrete wensen liggen. In deze blogreeks ga ik hierop in.

Vandaag deel 1: talent herkennen

Talent herkennen

Talent herkennen is een proces waarbij je meestal een ander nodig hebt. Omdat je zelf gewend bent aan je talent. Je bent er immers mee geboren of je bent er al jaren mee bezig. Het is normaal geworden. En daardoor merk je het zelf moeilijk op. Hiernaast is het in teamverband ook relevant welk talent van jou voor het team van waarde is en op welke manier. Ook hierom heb je de blik van anderen erbij nodig.

Een aandachtspunt hierbij. Een talent kan alleen herkend worden door mensen die (in algemene zin) met het talent bekend zijn. In de ene (werk)omgeving wordt iets wel als talent gezien, maar in een andere omgeving niet, omdat het soort werk bijvoorbeeld nooit een beroep op een dergelijk talent doet. Daarnaast zijn we allemaal verschillend en nemen we allemaal ons eigen referentiekader (opvoeding, culturele achtergrond, opleidingssoort, economische positie, etc) mee. De één herkent het talent bijvoorbeeld uit diens persoonlijke omgeving, maar de ander niet.

Dat een talent in een bepaalde omgeving of context (nog) niet herkend wordt, betekent dus niet dat het er niet is!

Nog even een temporeel aspect. Ook organisaties en teams zijn ontwikkeling. Zij spelen in op wat nodig is, de actualiteit, wat de samenleving vraagt. En dat betekent ook dat de behoefte aan talenten kunnen veranderen. Daarom is het zeer van belang om talenten te leren lezen en ook de behoefte aan talenten die er nog niet zijn te kunnen herkennen en benoemen.

Het talent waarover ik het wil hebben bestaat uit verschillende elementen.

1. Het geeft je plezier/vervulling

Met stip op nummer 1. Zonder plezier in je talent, resteert er een lege huls. Alleen een instrumenteel karakter blijft over. Daar zit geen liefde in, geen passie. Het is als het ware een beetje doods. Talent is meer dan dit. Talent leeft en wil zich van nature uitdrukken in de wereld. Je bent een mens, geen robot.

Wanneer iemand iets goed kan, betekent dit nog niet dat diegene hier blij van wordt. Dit speelt een belangrijke rol bij mensen in het neurodivergente spectrum. Sommige mensen zijn goed in veel dingen. Maar dit betekent niet dat zij ook in al die dingen plezier hebben en hierin vervulling ervaren. Dit is een valkuil waar zeker in werkomgevingen met veel hoger opgeleide medewerkers aandacht voor moet zijn.

Betekent dit dat alle elementen van je talent altijd leuk zijn? Nee. Dat is niet realistisch. Maar wel in grote lijnen. Als 80% ervan wel en 20% ervan niet leuk zijn, zit je behoorlijk goed. Ligt de verhouding andersom, dan weet je dat er iets niet goed gaat. Dat hoef ik je trouwens niet te vertellen, want dat voelde je allang. Je krijgt er geen energie van, sterker nog: het kost energie.

Plezier, passie en vervulling dus. Belangrijke elementen van talent.

2. Je bent er goed in

Een talent heeft een element in zich van dat je hierin goed bent. Er zit ook een vergelijkingselement in. Want een talent betekent meestal dat jij hier beter in bent dan anderen dat zijn.

Goed om op te merken dat het kan zijn dat een talent in ontwikkeling is. Misschien heb je het pas net ontdekt. We ontwikkelen ons ons hele leven en komen ook steeds met andere dimensies van onszelf in aanraking. Misschien ga je er een opleiding in volgen of ben je jezelf als autodidact nu verder aan het scholen, zoals ‘on the job’ of door het bekijken van tutorials op YouTube. Je leersnelheid en – motivatie zeggen iets over dat je hierin talent hebt.

3. Er zit waarde in voor het team/de organisatie

Ka-ching! We hebben het over de waarde van je talent in een werkcontext. En of jij in je vrije tijd goed en met veel plezier basgitaar kunt spelen is in je kantoorbaan misschien minder van waarde dan wanneer je werkt als artiest.

Hoe herken je de waarde van je talent voor het werk dat je doet?

Wat is waarde? En hoe meet je dit? Dit is natuurlijk een thema waar ik alleen al twintig blogs over zou kunnen schrijven. Hier volsta ik met de opmerking: waarde is dat wat direct én indirect (heel belangrijke toevoeging) voordelen oplevert voor betrokkenen. Wie de betrokkenen zijn, verschilt per organisatie en context: directe collega’s, collega’s van andere afdelingen, klanten, samenwerkingspartners, burgers, etc.

Laten we hier niet uit het oog verliezen dat een te grote focus op direct voordeel (in de vorm van bijvoorbeeld vandaag een nieuwe klant binnenhalen, een product verkopen, veel aantallen burgers te woord staan) ons kan afleiden van werkelijke kwaliteit en lange termijndoelen die ons meer vervulling geven en een hogere waardering ontvangen van betrokkenen. ‘Waarde’ gaat veel verder dan op de korte termijn geld genereren. En voor publieke en semipublieke sectoren is waarde sowieso niet op geld waardeerbaar. Eigenlijk moet je je hier als mens, team en organisatie de vraag stellen wat voor ons van waarde is. Dat geeft richting en verbinding aan een gezamenlijke missie.

Wacht even. Nu ik het zo opschrijf, krijg ik het toch een beetje benauwd. Tijd om even in te zoomen.

Wanneer een talent van waarde is voor een team of organisatie, wil dat nog niet zeggen dat dit ook zo ervaren wordt door de getalenteerde. Als we weer even teruggrijpen op punt 1, zal ook in de uiteindelijke toepassing van het talent de verbinding met plezier, vervulling voelbaar moeten zijn. Je kunt een talent inzetten voor iets waar je achter staat, maar ook voor iets waar je niet achter staat. Het is goed hier regelmatig bij stil te staan. Is dit waarvoor ik mijn talent wil inzetten? Kan ik dingen veranderen om het meer in lijn te brengen met mijn passie, zodat ik er meer vreugde bij ervaar?

Waarden in de samenleving
Wat van waarde is, wordt niet alleen door de organisatie bepaald en de mensen die er werken. Je kunt dit niet los zien van maatschappelijke ontwikkelingen die zien op het niveau van waarden. Denk bijvoorbeeld aan thema’s die we kennen als diversiteit en inclusiviteit, sustainable development goals, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, etc. Deze waarden vertalen zich zowel naar hoe we onze organisatie inrichten en hierin met elkaar omgaan, als ook naar wat we te brengen hebben naar de buitenwereld.

Een tweetal aandachtspunten:

  • Talent herkennen vergt het open staan voor iets waar je zelf misschien minder goed in bent. En dus ook de bereidheid om je eigen beperkingen te zien en delen met een ander.
  • Aan welk talent behoefte is in een team of organisatie staat niet vast. Het beweegt mee met menselijke ontwikkeling, met ontwikkelingen bij betrokkenen (burgers, partners, klanten), politieke ontwikkelingen en wat er in de samenleving gaande is. Daarom is het van belang om regelmatig stil te staan bij talent. Zowel individueel als in team- en organisatieverband.

Lees ook de andere blogs over elkaars talenten benutten

Talent herkennen
Kwaliteiten en valkuilen
Nieuwe talenten aanboren

Kennismaken teams

Samen werken aan teamontwikkeling?
Een facilitator nodig bij jullie teamsessie?
Behoefte aan nieuwe invalshoeken die creatief denken stimuleren?

Laat het me weten. Dan bespreken we samen jullie doelen en wensten.

Kennismaken individueel

Heb je behoefte aan reflectie op jouw werk en leven? Om weer meer verbinding te ervaren met je werkelijke drijfveren?
Wil je meer energie en speelsheid ervaren? Of wil je gewoon even sparren met iemand die op iets meer afstand van je staat?

Via stembevrijding, coaching en sparsessies krijg je de ruimte. Om van hieruit weer in contact te treden met de buitenwereld.