I  Vrij om mening en visie te delen

Open communicatie wordt vaak genoemd als streven binnen een team of organisatie. Maar pas als we echt weten wat we hiermee bedoelen, kunnen we stappen zetten.

Onder dit streven naar ‘open communicatie’ kunnen verschillende meer concrete wensen liggen. In deze blogreeks ga ik hierop in.

Vandaag deel 1: we voelen ons vrij om onze mening en visie te delen

We voelen ons vrij om onze mening en visie te delen

Dit is belangrijk in een werkcontext. Voelt iedereen de ruimte om een mening in te brengen? Of zijn het veelal dezelfde mensen in het team die het woord voeren? Wordt elke mening evenveel gewaardeerd? Zeggen we vaak ‘ja’, terwijl we eigenlijk ‘nee’ zouden willen zeggen? Geven we elkaar de ruimte om het even niet te weten?

 

De waarde van ieders mening

Wanneer we onze mening durven te geven, dragen we allemaal bij. Zo worden belangrijke invalshoeken niet gemist en kan er van elkaar worden geleerd. Ook voelt iedereen zich hierin gezien en gewaardeerd. Niemand houdt zich in of heeft het gevoel dat zijn/haar/diens mening er minder toe doet. We zijn gelijkwaardige gesprekspartners en voelen hierdoor ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het onszelf kunnen uiten en hiervoor de ruimte krijgen, dient nog een groter doel. Als we ons kunnen uiten, schept dit een basis om door te kunnen vragen, om te kunnen verdiepen. Want onder een mening ligt informatie verscholen: argumenten, waarden, overtuigingen, emoties. Ook daarom is het cruciaal dat mensen de ruimte voelen om een mening te geven.

Reactief én proactief


Een mening geven kan reactief en proactief. Reactief wanneer iemand expliciet om onze mening vraagt, bijvoorbeeld in vergadering.

Proactief wanneer we op basis van ons mening of visie bijvoorbeeld voorstellen doen voor de agenda en de prioritering van ons werk.  

Veiligheid als voorwaarde: vertrouwen

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we ons veilig voelen. Dat we het vertrouwen hebben dat iedereen bereid is te luisteren, dat we elkaar niet bekritiseren wanneer we afwijkende meningen hebben, maar andere meningen juist worden verwelkomd.

Lees ook de andere blogs over open communicatie

Vrij om mening en visie te delen
Feedback
Luisteren naar elkaar
Hulp vragen
Menings-
verschillen
Fouten zijn leerkansen
We praten mét in plaats van óver elkaar

Kennismaken teams

Samen werken aan teamontwikkeling?
Een facilitator nodig bij jullie teamsessie?
Behoefte aan nieuwe invalshoeken die creatief denken stimuleren?

Laat het me weten. Dan bespreken we samen jullie doelen en wensten.

Kennismaken individueel

Heb je behoefte aan reflectie op jouw werk en leven? Om weer meer verbinding te ervaren met je werkelijke drijfveren?
Wil je meer energie en speelsheid ervaren? Of wil je gewoon even sparren met iemand die op iets meer afstand van je staat?

Via stembevrijding, coaching en sparsessies krijg je de ruimte. Om van hieruit weer in contact te treden met de buitenwereld.