V  Meningsverschillen 

Open communicatie wordt vaak genoemd als streven binnen een team of organisatie. Maar pas als we echt weten wat we hiermee bedoelen, kunnen we stappen zetten.

Onder dit streven naar ‘open communicatie’ kunnen verschillende meer concrete wensen liggen. In deze blogreeks ga ik hierop in.


Vandaag deel 5: meningsverschillen mogen er zijn.

Meningsverschillen mogen er zijn

Vinden we dit echt? Of vinden we het ook een beetje spannend om na streven?

We zijn het graag met elkaar eens. Het geeft een veilig gevoel. Ongemakkelijke gesprekken hoeven niet gevoerd te worden.

Maar, dit heeft een keerzijde. Als iedereen het steeds met elkaar eens is, kan dit een teken zijn van een gebrek aan vertrouwen. Want, is het kunnen hebben en praten over meningsverschillen niet juist een belangrijke aanwijzing dat er een voldoende fundament van vertrouwen en respect onder ligt?

Wanneer we onze echte mening niet uitspreken uit angst voor de gevolgen die dit kan hebben, is er iets mis in het vertrouwensfundament. En dit kan er zomaar leiden tot het volgen van elkaars meningen waarin onze verschillende talenten en diverse inbreng niet meer tot uitdrukking komen. Dit belemmert de groei van het individu en het team. En het maakt dat we ons inhouden. En dat is niet goed voor ons welzijn.

Belangrijk fundament voor het kunnen hebben van meningsverschillen is dat teamleden elkaar niet veroordelen en zich niet snel aangevallen voelen. Teamleden zijn in staat tot reflectie wanneer zij worden geraakt door elkaars meningen, kunnen grenzen aangeven én verkennen.

We zijn nieuwsgierig en empathisch, we luisteren naar elkaar.

Lees ook de andere blogs over open communicatie

Vrij om mening en visie te delen
Feedback
Luisteren naar elkaar
Hulp vragen
Menings-
verschillen
Fouten zijn leerkansen
We praten mét in plaats van óver elkaar

Kennismaken teams

Samen werken aan teamontwikkeling?
Een facilitator nodig bij jullie teamsessie?
Behoefte aan nieuwe invalshoeken die creatief denken stimuleren?

Laat het me weten. Dan bespreken we samen jullie doelen en wensten.

Kennismaken individueel

Heb je behoefte aan reflectie op jouw werk en leven? Om weer meer verbinding te ervaren met je werkelijke drijfveren?
Wil je meer energie en speelsheid ervaren? Of wil je gewoon even sparren met iemand die op iets meer afstand van je staat?

Via stembevrijding, coaching en sparsessies krijg je de ruimte. Om van hieruit weer in contact te treden met de buitenwereld.