III  Nieuwe talenten aanboren

Het kunnen benutten van elkaars talenten wordt vaak gezien als streven binnen een team of organisatie. Maar pas als we echt weten wat we hiermee bedoelen, kunnen we stappen zetten.

Onder dit streven naar ‘elkaars talenten benutten’ kunnen verschillende meer concrete wensen liggen. In deze blogreeks ga ik hierop in.

Vandaag deel 3: nieuwe talenten aanboren

Nieuwe talenten aanboren

In de eerste blog in deze reeks ging het over het herkennen van talent. Vandaag treed ik onontgonnen gebied binnen. Vandaag ben ik schatgraver.

Want, talenten zijn overal. Niet alleen in je werk. Ze groeien en bloeien overal. En ze zijn aan het einde van je werkdag niet ineens uitgewerkt. Wat heerlijk om eens wat breder naar onze talenten te kijken.

Want die hobby die je naast je werk hebt, liggen daar niet prachtige talenten in verscholen? Of in het vrijwilligerswerk dat je doet? En zouden die talenten niet óók een rol kunnen gaan spelen in je werk?

Wanneer we ons netwerk van talenten uitbreiden, zien we meer mogelijkheden. Het talent dat in je privéleven tot uitdrukking komt, kan ook zichtbaar worden in een andere context: de werkcontext. En hoe gaaf is het als we dit vervolgens ook kunnen verbinden aan de talenten van collega’s.

Misschien speelt de directeur wel prachtig piano. En is de beleidsmedewerker voetbalcoach voor het jeugdteam en de receptionist vrijwilliger bij de voedselbank. En wist je dat die ene collega graag Indonesisch kookt voor vrienden?

Stel dat we nieuwsgierig naar elkaar zijn en onze talenten met elkaar delen. Een verrijking voor ons werk, onze onderlinge relatie en werkplezier.

1. Plezier werkt aanstekelijk

Als we over onze hobby’s praten, over dat wat we graag doen naast ons werk, lichten onze ogen vaak op. Een spark! En die is onontbeerlijk voor creativiteit. Een vonk is precies wat we nodig hebben. Enthousiasme over wat ons dierbaar is, geeft ons ruimte. En een nieuwsgierigheid bij elkaar, doet ons hart sneller kloppen. Er vloeit passie in ons en dat werkt aanstekelijk.

2. Verbinding creëren

Als we bereid zijn om meer van onze privétalenten te tonen, zien we kanten van elkaar die nieuw zijn. Verborgen schatten gaan het licht zien. We leren elkaar op een andere manier kennen. We hoeven niet een deel van onszelf thuis te laten, ons niet in te houden. Ruimte. En dat is weer goed voor creativiteit!

 

3. Creativiteit wordt gestimuleerd

Het actief stimuleren van andersoortige activiteiten binnen en buiten het werk, boort creativiteit en innovatie aan. We ontwikkelen een nieuwsgierige houding, een lerende houding. En wat we in de ene context hebben geleerd, kunnen we verplaatsen naar een andere context. Ook inspireren we elkaar. Ons referentiekader groeit. We gaan meer mogelijkheden zien en uit andere vaatjes tappen. Het wordt normaler om anderen te bevragen op hun ervaringen of ideeën.

4. Talent en plezier kan uitgangspunt worden bij taakverdeling (jobcarving)

Als we de veelheid van elkaars talenten kennen, stelt het ons ook in staat om ons werk verder vorm te geven en in te richten naar al het talent dat in het team aanwezig is. Dan kunnen talenten, ontwikkelwensen en werkplezier aan de basis staan van de werkverdeling. En daar worden we allemaal blij van. Niet een standaard functiegebouw, maar de mens is leidend.

Lees ook de andere blogs over elkaars talenten benutten

Talent herkennen
Kwaliteiten en valkuilen
Nieuwe talenten aanboren

Kennismaken teams

Samen werken aan teamontwikkeling?
Een facilitator nodig bij jullie teamsessie?
Behoefte aan nieuwe invalshoeken die creatief denken stimuleren?

Laat het me weten. Dan bespreken we samen jullie doelen en wensten.

Kennismaken individueel

Heb je behoefte aan reflectie op jouw werk en leven? Om weer meer verbinding te ervaren met je werkelijke drijfveren?
Wil je meer energie en speelsheid ervaren? Of wil je gewoon even sparren met iemand die op iets meer afstand van je staat?

Via stembevrijding, coaching en sparsessies krijg je de ruimte. Om van hieruit weer in contact te treden met de buitenwereld.